ตู้สาขา

IP PBX ตู้สาขาโทรศัพท์
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
ตู้สาขาโทรศัพท์ UC501 Series IP PBX รองรับ 800 สายภายใน รองรับสายนอกและสายในแบบอนาล๊อก FXO / FXS ได้สูงสุด 8 คู่สาย
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587